Mira també

Projectes o Manteniment

Assesorament

Elaborem un diagnòstic que ens permet saber exactament la situació en que e troben les àrees lúdiques en funció del que especifica la normativa europea UNE-EN 1176, UNE-EN 1177, i les normes tecnològiques de jardineria i paissatgisme.

Les anàlisis es fan estudiant les dimensions del espai lúdic, i evaluant cada uno dels elemens instal·lats amb els seus corresponents assaigs.

Els informes normatius poden constiturir-se com un punt de partida per a la posterior adaptació dels espais lúdics municipals a la normativa vigent.

caCatalà